Všeobecné problémy

Látka se neposunuje?

Ujistěte se, zda nejsou spuštěny podávací zoubky. (pokud stroj touto funkcí disponuje)

Jehla se láme?

Nasaďte jehlu správně, zvolte správnou jehlu vhodnou pro šitý materiál.

Stroj nešije?

Zkontrolujte, zda jsou zásuvky i kabely správně
zapojen. Posuňte navíječ cívek zpět do režimu šití.

Ovládací tlačítka stroje nereagují na stisknutí?

Zásuvky a funkční tlačítka stroje mohou být citlivé na
statickou elektřinu. Pokud tlačítka nereagují na stisknutí,
vypněte stroj a znovu jej zapněte. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.

 

Stroj vynechává stehy

Je jehla správně nasazena?

Nasaďte jehlu správně.

Nepoužili jste nesprávnou jehlu?

Používejte jehly zn. Singer®.

Není jehla tupá či ohnutá?

Nasaďte novou jehlu.

Jsou správně navlečeny obě nitě?

Zkontrolujte navlečení stroje.

Je použita správná přítlačná patka?

Nasaďte správnou přítlačnou patku.

Není jehla příliš tenká pro použitou nit?

Ujistěte se, zda je použita správná jehla pro zvolenou
nit.

 

Horní nit se trhá

Je jehla správně nasazena?

Nasaďte jehlu správně.

Nepoužili jste nesprávnou jehlu?

Používejte jehly zn. Singer®.

Není jehla tupá či ohnutá?

Nasaďte novou jehlu.

Jsou správně navlečeny obě nitě?

Zkontrolujte navlečení stroje.

Není jehla příliš tenká pro použitou nit?

Zvolte správnou jehlu pro použitou nit.

Nepoužívá nekvalitní jehly a staré nitě?

Používejte kvalitní nitě a jehly zakoupené u prodejce Singer®.

Je použitý správný držák špulky?

Nasaďte držák špulky, který odpovídá velikosti
použité nitě.

Je zvolená nejlepší poloha niťového kolíku?

Zvolte jinou polohu niťového kolíku (vertikální
nebo horizontální).

Není otvor stehové desky poškozen?

Vyměňte stehovou desku.

 

Spodní nit se trhá

Je cívka správně umístěna v cívkovém pouzdru?

Zkontrolujte umístění cívky.

Není poškozen otvor stehové desky?

Vyměňte stehovou desku.

Jsou cívkové pouzdro a drahá chapače čisté?

Očistěte cívkové pouzdro a dráhu chapače.

Je cívka správně navinutá?

Znovu naviňte cívku.

 

Stehy jsou nepravidelné

Je napětí nitě správně nastaveno?

Zkontrolujte napětí nitě a jejich navlečení.

Používáte příliš silné nebo příliš tenké nitě?

Vyměňte nit.

Je cívka správně navinutá?

Zkontrolujte navinutí cívky, případně znovu naviňte.

Je použita správná jehla?

Zvolte správnou jehlu a nasaďte ji dle návodu.

 

Stroj nepodává nebo podává nepravidelně

Jsou obě nitě správně navlečeny?

Zkontrolujte navlečení stroje.

Nenahromadily se v podavači nečistoty při šití?

Odstraňte stehovou desku a očistěte podavač
kartáčkem.

 

Stroj jde ztuha

Nezasekly se v dráze chapače nebo podavači nitě?

Odstraňte stehovou desku a nitě či jiné nečistoty z
chapače a cívkového pouzdra či podavače. Znovu navlékněte obě nitě – horní i spodní.